fbpx

מידע נוסף

עשרה דברים שכל מעסיק צריך לדעת

אז מהם עשרת הדברים שכל מעסיק צריך לדעת?

רגע לפני שאתם חותמים על חוזה עם העובד החדש, דעו וודאו כי:

  1. העסקת עובדים צריכה להיעשות בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל. דיני העבודה הינם רבים, מורכבים ודינאמיים. צריך לעקוב ולהתעדכן כל הזמן.
  2. קיימים מקרים בהם בנוסף לתביעה אזרחית שהעובד רשאי להגיש מול מעסיקו, המעסיק עלול להיות חשוף גם לתביעה פלילית.
  3. מעסיק שמעסיק בניגוד לחוק עלול גם לקבל קנסות גבוהים ממנהל ההסדרה ואכיפת החוקים אשר כפוף למשרד העבודה.
  4. על המעסיק לשלם לפחות שכר מינימום ולשלם את השכר ביום ה- 9 לכל חודש וכן לתת  לעובדיו תלוש שכר מפורט עבור כל חודש עבודה. מלבד השכר החודשי חלה על המעסיק החובה לשלם תשלומים נוספים מידי חודש בחודשו- תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, הפרשות לביטוח פנסיוני, הוצאות נסיעה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי חגים ועוד.
  5. המעסיק מחויב למסור לעובד "הודעה לעובד" על תנאי העסקתו לא יאוחר מחודש ימים מיום תחילת עבודתו.
  6. למעסיק אסור להפלות בין עובדים בכל מה שקשור לנטייה מינית, מעמד אישי, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה, שירות מילואים, הריון ועוד. עובד זר זכאי לאותן זכויות שכל עובד אחר מקבל. קיימים מספר הבדלים באופן ביצוע התשלומים ועל המעסיק לשלם כספי פיקדון לעובד.
  7. מעסיק חייב לנהל רישום ומעקב אחר שעות עבודתו של העובד (פנקס שעות עבודה ומנוחה). חשוב לדעת, כי אם בעתיד תהיה מחלוקת על מספר שעות העבודה שעבד העובד  נטל ההוכחה יהיה על המעסיק.
  8. מעסיק לא יכול לשנות באופן חד צדדי את תנאי עבודתו של העובד. על המעסיק לערוך לעובד שימוע כדין בטרם קבלת החלטה על שינוי מהותי בתנאי העבודה כגון העברה לתפקיד אחר, שינוי בהיקף המשרה, הפחתה בגובה השכר ושינוי במקום העבודה. לעובד הזכות לא לקבל את השינוי ולהתפטר והוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים על אף שהתפטר, עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
  9. מעסיק לא יכול לפטר עובד ללא סיבה ועליו לתת נימוקים מוצדקים לפיטוריו. על מנת לפטר עובדת בהריון ובמצבים מסויימים נוספים, החוק דורש מהמעסיק לקבל היתר ממשרד העבודה. על המעסיק לקיים שימוע כדין, לתת הודעה מוקדמת ולשלם פיצויי פיטורין לאחר השלמת שנת עבודה (ישנם מצבים נוספים).
  10. כשעובד מתפטר, על המעסיק לבצע גמר חשבון שמשמעותו שחרור כספי הפנסיה וקרנות השתלמות ובמקרים מסויימים פדיון ימי חופשה ותשלום דמי הבראה.

כדי להבטיח שאתה כמעסיק תעמוד בכל הכתוב לעיל ושאכן תעסיק כחוק, מומלץ לייצר תשתיות ושגרות בניהול העסק אשר יהיו חלק בלתי נפרד מתהליכי קליטה, ניהול ופרידה מעובדים.

כמובן שתמיד מומלץ ורצוי שעו"ד שמתמחה בדיני עבודה ילווה אותך באופן שוטף כך שיכיר את העסק לעומק וידע להנחות אותך ולהגן עליך במידת הצורך.

בהצלחה!